Beleidstraject Huizen: doelgericht naar nieuw bomenbeleid

27-06-2023
Beleid, Bomenbeheer, Bomenbeleid, Klimaat
Geschreven door Melissa Weurman
“Juist die sturing is waar we behoefte aan hadden.”

De gemeente Huizen heeft een nieuw bomenbeleid nodig, en daar konden ze wel wat hulp en sturing bij gebruiken. Op de vakbeurs Openbare Ruimte kwam Marc de Vries, Assetmanager Groenvoorzieningen van de gemeente Huizen, in gesprek met collega Ronald van den Brink. Het een en ander leidde tot een intensief traject waarin Bomenwacht de gemeente begeleidt naar een gedragen bomenbeleid. Komend najaar wordt het opgeleverd.


Boomkroonbedekkingspercentage

“In deze tijd van klimaatverandering willen we een nieuwe focus op ons bomenbeheer, vertelt Marc de Vries. “Ons bomenbeleid had een opfrisser nodig. Er stonden wel dingen op papier, maar versnipperd over meerdere beleidskaders en niet compleet. In een eerste sessie met Bomenwacht hebben we besproken: wat hebben we als gemeente nodig? Wat moet er worden vastgelegd? Bomenwacht heeft met ons een traject uitgedacht met een plan van aanpak, met daarin stap voor stap vastgelegd: wat gaan we doen, hoe gaan we dat doen? Ze pakten daarin vanaf het begin een zelfstandige en leidende rol, en dat was precies wat wij nodig hadden.”


Werksessies

Eerste stap een inventarisatie: wat ligt er van vroeger uit aan beleid en wat kunnen we daarvan gebruiken? Wat is er nog niet? “Bomenwacht kwam met het idee om een aantal werksessies te organiseren”, vertelt Marc. Aan de hand van concrete vragen haalden zij zo input op bij de betrokken specialisten van de gemeente: mensen van grondzaken, milieu, stedenbouw. Ik heb dat als heel positief ervaren: zo breng je elkaar ook op de hoogte van wat er speelt, wat de impact is op bomen, en waar je naartoe wilt. Bij bouwprojecten wordt bijvoorbeeld vaak bemaling toegepast waarbij grondwater wordt onttrokken. Zoiets is niet fijn voor de bomen die er staan. Dat is iets wat de mensen van grondzaken nu meer beseffen en waar ze meer rekening mee houden.”


Ook betere regels nodig

Uit het eerst gesprek kwam dat er niet alleen goed, praktisch uitgewerkt beleid nodig is, maar ook betere regels. Daarom besloten we in hetzelfde traject ook een boomverordening op te stellen, passend bij het beleid. Bij iedere sessie kwam er dus ook een vervolgsessie over de regels, die parallel meeliep.” Ook bewoners zijn betrokken. “We hebben een enquête uitgezet via de lokale krant en de website. Deze was net voor Kerst gesloten, 400 mensen hebben gereageerd. De reacties zijn geïnventariseerd en worden teruggekoppeld. De resultaten nemen we mee bij het uitschrijven van het beleid.”

Het traject zal ruim een jaar duren en is nu over de helft. De Vries ervaart het als positief. “We wisten dat het een langdurig traject zou worden, maar gedurende het traject krijg je de smaak te pakken. Bomenwacht heeft een gedetailleerd stappenplan gemaakt en neemt een leidende rol. Het is vanaf het begin juist op poten gezet: stap voor stap worden de punten opgepakt en afgerond. Dat geeft helderheid en overzicht. Juist die sturing is waar we behoefte aan hadden.”

Afstand tot parken in de gemeente Huizen

Huizen is een gemeente met twee heel verschillende soorten wijken, vertelt De Vries. “Aan de ene kant heb je het oude vissersdorp, dicht bebouwd, gelegen op zandgrond. Daar vind je onze grote, oude, monumentale bomen. Aan de andere kant heb je de nieuwere wijken, gebouwd op de kleigrond van de lagere weidegebieden. Ruimer opgezet, met meer ruimte voor groen, met een veel jonger bomenbestand. In die verschillende wijken spelen dus ook heel verschillende vraagstukken. “Ik vind het prettig om opnieuw te duiden dat die verschillen er zijn, en expliciet te maken dat je in verschillende wijken dus kiest voor andere soorten en een ander beheer. In de oudere delen willen we de grotere bomen zwaarder gaan beschermen. En in de nieuwere wijken willen we juist de ruimte pakken om ook daar bomen de kans te geven om gezond oud te worden.”

De fase van inventariseren is inmiddels afgerond. Ook is de diverse feedback die wij hebben ontvangen vanuit de gemeentelijke organisatie zelf verwerkt en werken we nu toe naar een eenduidig, compact en duidelijk beleid. “Ik ben zeer benieuwd naar het resultaat”, zegt De Vries. “Met ons bomenbeleid kunnen we zowel naar bewoners als naar de gemeenteraad verantwoorden wat we doen en waarom we dat doen. Dus waar we de komende jaren voor staan als het gaat om de zorg voor onze bomen. Ik heb er alle vertrouwen in.”

Deel dit bericht via:
Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van wat Bomenwacht Nederland doet? Schrijft u zich dan nu in voor de nieuwsbrief.