Vink achter Omgevingvisie en Omgevingsplan?!

13-03-2020
Opdrachtgevers, Over Bomenwacht
Geschreven door Josien Hissink

De kurk kan van de fles want gemeente Maasdriel heeft al een deel van haar Omgevingsvisie en Omgevingsplan klaar. Het team Realisatie en Beheer stond aan de lat voor een nieuw Groen- & Bomenbeleidsplan. Maar was het gezien de Omgevingswet, die in 2021 wordt ingevoerd, nou wel handig om nog sectorale beleidsplannen te maken? Nee, luidde het antwoord van Bomenwacht Nederland. We pakten samen de handschoen op om op een interactieve en integrale manier te werken aan nieuw beleid voor bomen en groen dat klaar is voor de Omgevingswet. Wat er in het nieuwe beleid staat, leest u in onze vorige post . In dit tweede deel gaan we in op het proces dat is doorlopen.

Integraal proces

Niet alleen de medewerkers van groen- en bomenbeheer hebben bijgedragen aan de Deelvisie Groen en Bomen. In het licht van de Omgevingswet is er een integrale gemeentelijke werkgroep samengesteld met medewerkers van ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling. Uiteraard was de projectleider die de invoering van de Omgevingswet begeleidt ook lid van de werkgroep. “In een serie interactieve werksessies bespraken we verschillende facetten van het bomenbeheer, zoals de bescherming van bomen, inrichting met bomen en groen en kaders en normen. Vooral het praktische beheer van bomen om ze in goede conditie te houden en ziekten en plagen te beheersen sprak bij iedereen tot de verbeelding en leidde tot goede gesprekken”, vertelt Susanne Driessen, Adviseur Beleid en groene wetgeving bij Bomenwacht Nederland.

Bomenwacht Nederland, Omgevingswet, Maasdriel, Bewonersavond, participatie
Tijdens het proces werd samengewerkt met medewerkers van buiten het team Realisatie en Beheer en met inwoners uit de gemeente.

Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties konden meepraten tijdens een bewonersavond. Hiervoor was een interactief programma opgesteld. “We hebben de conceptvisie gepresenteerd en doelstellingen die onder de 4 thema’s waren uitgewerkt. Er was ruimte voor aanpassing en aanvulling. Vervolgens konden de aanwezigen ook concrete invulling geven aan de doelstellingen door op een plattegrond aan te geven op welke plekken het van belang is om gerichte actie te ondernemen. Versteende straten, braakliggende terreinen, onderbroken bomenrijen, maar ook eigen initiatieven om de dorpen te vergroenen kwamen zo in beeld. Op de visiekaart hebben we deze voorbeelden weergegeven als houvast voor het uitwerken van de Deelvisie Groen en Bomen,” besluit Susanne.

Omgevingsprogramma

“Om het verhaal compleet te maken, is er nog een begroting nodig. Wat kost het om onze doelstellingen te behalen?”, vult Cok van Zanten, medewerker Beleid- & Werkvoorbereiding Cultuurtechniek bij de gemeente Maasdriel aan. “Dit staat nu nog niet beschreven omdat er aan de visie nog geen concrete acties, planningen en dus bedragen gehangen kunnen worden. Die verwacht ik te kunnen uitwerken in een Omgevingsprogramma Groen en Bomen. Hierin kunnen we al onze doelstellingen voorzien van praktische maatregelen. Hierbij kun je denken aan soortenlijsten met bomen en planten die een grote bijdrage leveren aan ecosysteemdiensten en passen bij ons gebied. Ook zullen we maatregelen uitwerken om de conditie van de bomen te verbeteren. Het wordt ongetwijfeld een mooi programma waarmee we aan de slag gaan met het aanvullen van bomenlanen, het vergroenen van dorpskernen en meedenken in nieuwbouwplannen zodat er voldaan wordt aan de bomen- en groennorm.”

Maasdriel gaat een groene toekomst tegemoet, dat is een ding dat zeker is!

Deel dit bericht via:
Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van wat Bomenwacht Nederland doet? Schrijft u zich dan nu in voor de nieuwsbrief.