Bomen en de Omgevingswet

02-12-2019
Omgevingswet, Over Bomenwacht, Visie
Geschreven door Josien Durieux - Hissink

We vinden het belangrijk dat het ook na 2021 goed gaat met het bomenbeheer in Nederland. Dan treedt namelijk de nieuwe Omgevingswet in werking en die heeft grote gevolgen voor de manier van werken bij gemeenten. Op 10 oktober werd op de Dag van de Omgevingswet uitgelegd wat die gevolgen zijn.

De organisatie was in handen van de VVM (Netwerk van Milieuprofessionals) en in tal van workshops werd uitgelegd hoe onder de Omgevingswet gewerkt kan worden aan visievorming, programmaontwikkeling en het opstellen van regels. Wij waren erbij om te horen hoe werken aan goed bomenbeleid en beheer onder de Omgevingswet gaat. Als kennispartner op het gebied van bomen delen we deze informatie met u. Ook brengen we graag de kansen voor uw organisatie in beeld in een verdiepende Kennissessie en bieden we ondersteuning op maat.

Dag van de Omgevingswet, VVM,

Beschermen en benutten

De Omgevingswet gaat in beginsel om het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving. Allereerst verandert de vergunningsprocedure op 1 januari 2021. Alle inkomende vergunningaanvragen moeten dan op de nieuwe wijze worden behandeld. Ze worden beoordeeld aan de hand van het integrale Omgevingsplan. Voor alle activiteiten heeft een gemeente straks 1 Omgevingsplan dat de huidige verordeningen en bestemmingsplannen en documenten vervangt, zoals de groene kaart. Hierbij hoort een vergunningscheck waarmee inwoners er met een aantal vragen achter kunnen komen of ze een vergunning nodig hebben, bijvoorbeeld voor het kappen van een boom. Het is dus belangrijk om alvast te beginnen met het opstellen van regels en vragen voor de vergunningscheck. “In de workshop over het ‘Omgevingsplan in de overgangsfase’ werd aangeraden om nu al te beginnen met de transitie en daarbij goed met inwoners te communiceren”, vertelt Susanne Driessen, Adviseur Beleid bij Bomenwacht Nederland.

Visie en regels

Goede regels komen voort uit een heldere visie. Mogelijk beschikt de gemeente nu over actueel en compleet bomenbeleid. Dan is het belangrijk om dat verwerkt te krijgen in de integrale gemeentebrede Omgevingsvisie. De Omgevingswet stimuleert een werkwijze die participatief, integraal en grensoverschrijdend is. Hoe doe je dat vanuit het bomenbeheer? Dat is iets waarmee gemeenten het komende jaar aan de slag gaan en waarbij we vanuit Bomenwacht Nederland graag onze ondersteuning bieden.

Dag van de Omgevingswet, VVM, Susanne Driessen

“Bij de workshop over ‘anders werken onder de Omgevingswet’ kwam duidelijk naar voren dat de verschillende afdelingen vanuit de eigen verantwoordelijkheden dachten”, vertelt Tony Hoekstra, projectleider bij Bomenwacht Nederland. Josien Durieux, Adviseur Beleid hoorde hetzelfde geluid bij de workshop waarin de basis van de Omgevingswet werd uitgelegd: “Integraal werken is voor de meeste mensen lastig vanwege tunnelvisie. Je laten informeren door andere disciplines is belangrijk. Hiervoor is een open mindset nodig”.

Is er op dit moment behoefte aan nieuw bomenbeleid? De tip die Susanne meenam vanuit één van de workshops is dat de visievorming nu al gericht kan worden op de Omgevingswet, inclusief juridische regels en programma. Hiermee kunnen toepasbare regels worden opgesteld om toe te voegen in het nieuwe vergunningsstelsel dat per 2021 in gaat.

Hoe dan?

De praktische uitwerking van de visie gebeurt in Omgevingsprogramma’s. Hierin staat het ‘hoe’ achter de doelstellingen. Programma’s zijn te vergelijken met beheerplannen en kunnen zich richten op specifieke opgaven; het verhogen van het aantal beschermwaardige bomen, of een bijdrage leveren aan klimaatadaptatie bijvoorbeeld. Uit de workshop over het instrument Programma bracht Josien de volgende informatie mee: “Alle beleidsplannen die na 23 maart 2016 zijn gepubliceerd (publicatiedatum Omgevingswet), zijn geldig als programma. De inhoud moet een uitwerking zijn van het te voeren beleid met de maatregelen die nodig zijn om de doelstellingen te behalen. Het document moet zijn vastgesteld door het college van B&W. Strijdig beleid tussen beleidsvelden moet worden voorkomen. Een aandachtspunt dat door het integrale werken onder de Omgevingswet overal terugkomt”.

Alle informatie over de Dag van de Omgevingswet is te vinden op https://www.vvm.info/dagvandeomgevingswet/2019.

Kennissessie Bomen en de Omgevingswet

Wilt u aan de slag met de Omgevingswet? Wilt u meer horen over de impact van de wet op uw bomenbeheer? Heeft uw beleid een update nodig en wilt u dat zo opstellen dat het onder de Omgevingswet past? Heeft u vragen over integraal werken? Nodig ons uit voor een Kennissessie waarin we er meer over vertellen en specifiek naar de behoefte in uw organisatie kijken. Lees meer hierover in het informatieblad.

Deel dit bericht via:
Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van wat Bomenwacht Nederland doet? Schrijft u zich dan nu in voor de nieuwsbrief.