Lingewaards dreamteam

15-10-2019
Opdrachtgevers, Over Bomenwacht, Strategisch Bomenbeheer
Geschreven door Josien Durieux - Hissink

Vanuit Bomenwacht Nederland wordt Tom Corton, Accountmanager, gedetacheerd bij gemeente Lingewaard. Zijn taak: Strategisch Bomenbeheer in de organisatie inbedden, evenals de procestool GRIB. In feite is het verandermanagement. Tom neemt aan de hand van opleidingen en cursussen de medewerkers van de gemeente mee naar de nieuwe situatie. Dit doet hij niet alleen; Tom werkt samen met beleidsambtenaar Rogier Schmitz, groenbeheerder John de Wit en Lucien Adriolo. We spraken met Rogier, John en Tom over de successen en uitdagingen in het groen- en bomenbeheer in gemeente Lingewaard

Dreamteam

Samen zijn Rogier, John, Tom en Lucien verantwoordelijk voor het groenbeheer in de gemeente Lingewaard. We hebben het dan over 21.500 bomen en maar liefst 176 hectare groen (zoals bermen, plantsoenen, slootkanten, hagen en bosplantsoenen). 26 man personeel in de eigen buitendienst voert onderhoud uit aan de bijzondere objecten zoals speeltuinen, monumenten en vormbomen. Het reguliere onderhoud zoals snoeien wordt zo goed mogelijk uitbesteed aan aannemers.

Lingewaard, Strategisch Bomenbeheer, GRIB, Bomenwacht Nederland
Het Groenbeheerteam. Van links naar rechts: Rogier Schmitz, John de Wit en Tom Corton

Rogier Schmitz gaat over het groen- en speelbeleid. Zijn werkpakket is breed: van het opstellen en presenteren van beleidsplannen aan de gemeenteraad en het onderdeel groen in de begroting voorzien van een toelichting, tot het uitzetten van aanbestedingsopdrachten en het opstellen van contracten. “Het is een afwisselende baan waarin je het proces van ambitie tot uitvoering volgt. Een combinatie van grote lijnen uitzetten, politieke afstemming vinden en details regelen zoals de financiële afhandeling en communicatie,” aldus Rogier. John de Wit brengt de plannen vervolgens in de praktijk. “Als groenbeheerder houd ik me in het dagelijks werk vooral bezig met de uitvoering van werkzaamheden. Bestekken opstellen en bouwvergaderingen organiseren om het werk te bespreken.” Tom Corton is als extra kracht vanuit Bomenwacht Nederland aangetrokken om Strategisch Bomenbeheer in de gemeente in te bedden en de afdeling ruimtelijk beleid te ondersteunen bij technische vraagstukken waar bomen en civiel samen komen. In 2016 bleek uit de pilot Strategisch Bomenbeheer dat er veel winst te behalen valt met goed databeheer en werken volgens cyclisch onderhoud. “Nu is het van belang om dit daadwerkelijk toe te passen,” vertelt Tom. “Ik zie erop toe dat het bomenbeheer procesmatig wordt ingericht en aangestuurd volgens het IBVU-proces van Inventariseren, Besluitvorming, Voorbereiden en Uitvoeren. Dit doe ik samen met Rogier en John op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Ook zorg ik dat de medewerkers zich de richtlijnen van Handboek Bomen eigen maken en de nodige training krijgen om te werken met de procestool GRIB.”

Met Lucien Adriolo die zich onder andere bezig houdt met participatie, zoals bij het project revitalisering van de wijk Zilverkamp en daarnaast de afhandeling van klachten en meldingen doet, is het team compleet. De 4 zetten zich als 1 man in om het bomen- en groenbeheer een sterke positie te geven. Ze noemen het een goed samenspel van inhoudelijke kennis, ervaring en overtuigingskracht krijgen. Hiermee lukt het ze om daadkrachtig op te treden en de gemeentelijke organisatie mee te krijgen. Dit dreamteam krijgt samen veel voor elkaar.

Lees binnenkort meer…

dan delen de mannen onder andere hun successen!

Deel dit bericht via:
Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van wat Bomenwacht Nederland doet? Schrijft u zich dan nu in voor de nieuwsbrief.